3-letnia gwarancja DL1000

Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. udziela gwarancji bezlimitu przebiegu kilometrów na nowe, sprzedane pojazdy, na poniższych warunkach:

OKRES GWARANCJI:
3 lata gwarancji od daty zakupu przez pierwszego właściciela z wyszczególnieniem:

  • Dwadzieścia cztery (24) miesiące od daty sprzedaży motocykla (gwarancja producenta).
  • Dodatkowe 12 miesięcy ograniczonej gwarancji krajowej.

Ograniczony zakres Krajowej Gwarancji Dodatkowej.
Krajowa Gwarancja Dodatkowa jest ważna jedynie na terytorium Polski i tylko w stosunku do napraw gwarancyjnych realizowanych w Polsce. Zakres niniejszej gwarancji nie obejmuje jakichkolwiek napraw dokonywanych poza zlokalizowanymi w Polsce autoryzowanymi stacjami obsługi Suzuki ani nie upoważnia do żądania zwrotu kosztów jakichkolwiek napraw (w tym napraw usterek podlegających gwarancji) realizowanych poza polską siecią autoryzowanych stacji obsługi.

Udzielenie Krajowej Gwarancji Dodatkowej
Krajowa Gwarancja Dodatkowa przysługuje jedynie w stosunku do motocykli Suzuki DL1000, które: a) Spełniały warunki Gwarancji Suzuki i w stosunku, do których Gwarancja Suzuki przedwcześnie nie wygasła; b) Przez cały okres trwania Krajowej Gwarancji Dodatkowej są poddawane zgodnie z harmonogramem podanym w instrukcji użytkownika przeglądom okresowym przeprowadzanym w polskiej sieci autoryzowanych stacji obsługi.

Szczegóły dostępne są u Autoryzowanych Dealerów.
Suzuki zaleca serwisowanie oraz dokonywanie napraw gwarancyjnych w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) należącej do Autoryzowanego Sprzedawcy, u którego dokonano zakupu. Autoryzowany Sprzedawca z reguły dysponuje wszelkimi informacjami dotyczącymi danego pojazdu, dzięki czemu będzie w stanie zapewnić Państwu najlepszą pomoc.

Copyright 2017 by Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
FaceBook YouTube